Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng 1 - Bộ kèn gỗ

Tác giả : Đỗ Kiên Cường
  • Lượt đọc : 168
  • Kích thước : 1.17 MB
  • Số trang : 18
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 61
  • Số lượt xem : 833
  • Đọc trên điện thoại :
Kèn gỗ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng.
Kèn đồng thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng.
Đàn dây thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại đàn dây trong dàn nhạc giao hưởng.
Bộ gõ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng.
Bộ sách giới thiệu cùng các em các về các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng do nghệ sĩ Đỗ Kiên Cường biên soạn, có hình minh họa cho từng loại nhạc cụ.