Cảnh Đức Trấn Đào Lục

Tác giả : Vương Hồng Sển
  • Lượt đọc : 198
  • Kích thước : 29.99 MB
  • Số trang : 202
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 129
  • Số lượt xem : 1.658
  • Đọc trên điện thoại :
Cảnh đức trấn đào lục là cuốn sách nghiên cứu văn hóa, cổ vật khá nổi tiếng của Vương Hồng Sển, in lần đầu năm 1972 tại Sài Gòn.

Vương Hồng Sển là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam.