Chữ Thời

Tác giả : Kim Định
  • Lượt đọc : 84
  • Kích thước : 1.35 MB
  • Số trang : 303
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 120
  • Số lượt xem : 697
  • Đọc trên điện thoại :
Khoa siêu vật lý cũng như khoa tâm lý các miền sâu đang ráo riết tìm ra một nguyên lý mới thay cho những nguyên lý tĩnh chỉ cũ, nhưng hầu hết mới ở đợt hô hào đả phá. Đọc "Chữ thời" bạn sẽ thấy nguyên lý mới đó được trình bày rành rẽ, có cả sơ đồ số độ và mình họa bằng những thần thoại cơ bản. Nắm vững nguyên lý đó đi sâu vào Thời mới khỏi lo lạc hậu.