Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học

Tác giả : Bùi Xuân Đồng
  • Lượt đọc : 136
  • Kích thước : 5.05 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 1.098
  • Đọc trên điện thoại :
Hiện nay ở nước ta, tài liệu về sinh học và công nghệ sinh học quá thiếu thốn. Chúng tôi viết tập sách này nhằm góp phần nhỏ khắc phục tình hình trên.
Tập sách gồm 3 chương độc lập :
Chương 1 :
Kỹ thuật lên men aflatoxin (Thạc sĩ Nguyễn Huy Văn, GS.TS. Bùi Xuân Đồng)
Chương 2 : Công nghệ biến đổi sinh học (GS.TS. Bùi Xuân Đổng)
Chương 3 : Vì nấm dùng trong công nghệ sinh học (GS.TS. Bùi Xuân Đổng)
Nội dung trên được viết nhằm phục vụ việc đào tạo trong và trên đại học ở các trường có chuyên ngành vi sinh vật, làm tài liệu tham khảo đối với các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, những người làm công tác chuyên môn có liên quan và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành này. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý kiến của bạn đọc.

Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Huy Văn