Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả : Phùng Xuân Nhạ
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 72.49 MB
  • Số trang : 293
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 704
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Cơ sở lý luận điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam
Chương 2: Cơ sở thực tiễn điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam
Chương 3: Chính sách FDI ở Việt Nam
Chương 4: Thực trạng điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam (1988-2008)
Chương 5: Tác động của điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam
Chương 6: Một số gợi ý cho việc điều chỉnh chính sách FDI ở Việt Nam