Giáo trình ngân sách nhà nước

Tác giả : Lê Văn Hưng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.16 MB
  • Số trang : 90
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 48
  • Số lượt xem : 642
  • Đọc trên điện thoại :
Ngân sách nhà nước là một trong những môn học đã được đưa vào chương trình giảng dạy của các Trường Đại học thuộc khối Kinh tế Tài chính. Hoạt động của ngân sách nhà nước rất phong phú và vô cùng phức tạp, nó có mối quan hệ mật thiết với các ngành, các cấp, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của đời sống xã hội, vị trí vai trò và cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ngày càng nâng cao và không ngừng đổi mới và hoàn thiện.
Để đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trình độ củ nhân, cập nhật các kiến thức ngành và chuyên ngành, Khoa Tài chính Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp biên soạn Giáo trình Ngân sách nhà nước, phục vụ kịp thời công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên trong toàn trưởng. Môn học Ngân sách nhà nước giúp sinh viên nắm vững và nâng cao nhận thức lý luận cơ bản về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước; quá trình tạo lập và sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả nhất cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Quá trình biên soạn Giáo trình Ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở tham khảo và bổ sung sửa đổi các Giáo trình và tài liệu có liên quan, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước và các cơ chế chính sách mới thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động tài chính và ngân sách nhà nước.

Chịu trách nhiệm biên soạn và chỉnh lý Giáo trình là các nhà khoa học và giảng viên trong và ngoài Trường,
- PGS.TS. Lê Văn Hưng, Chủ nhiệm Khoa Tài chính, trực tiếp biên soạn Chương 1 và chỉnh lý toàn bộ giáo trình;- PGS.TS. Lê Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, trực tiếp biên soạn Chương 2, Chương 3, và Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Pháp chế -Vụ Tổng hợp Pháp chế Kho bạc Nhà nước, trực tiếp biên soạn Chương 4 và Chương 5.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng để đảm bảo nội dung khoa học, cập nhật các cơ chế chính sách mới thuộc lĩnh vực Tài chính và Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động của ngân sách nhà nước là rất phong phú và phức tạp, các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực này cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, Giáo trình Ngân sách nhà nước khó tránh khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Tập thể tác giả mong nhận được các ý kiến nhận xét và đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý và giảng dạy trong và ngoài Trường để giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng tập thể tác giả chân thành cảm ơn các nhà khoa học: GS.TS.NGND.Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng; PGS.TS.Đặng Văn Thanh, Chủ nhiệm Khoa Kế toán; PGS.TS.Nguyễn Hữu Tài, nguyên Trưởng khoa Ngân hàng Tài chính Đại học KTQD; PGS. Lê Thế Tưởng, Phó trưởng phòng Khoa học; TS. Trần Quang Lộc, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính đã có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích trong quá trình chỉnh lý và nghiệm thu Giáo trình này;

Thay mặt tập thể
Tác giả PGS.,TS. Lê Văn Hưng