Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Tác giả : Phương Kỳ Sơn
  • Lượt đọc : 140
  • Kích thước : 4.15 MB
  • Số trang : 173
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.109
  • Đọc trên điện thoại :
Đất nước ta cùng với nhân loại vừa bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ sẽ có những bước tiến nhảy vọt về khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức sẽ có vai trò nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất của loài người. Điều này đặt ra cho các nhà khoa học, sinh viên – đội ngũ kế cận của trí thức Việt Nam những nhiệm vụ hết sức vẻ vang và nặng nề. Việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm góp sức vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu quan trọng và bức thiết.

Để cung cấp cho bạn đọc, trước hết là những người làm công tác nghiên cứu khoa học, sinh viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học của TS. Phương Kỳ Sơn, Chủ nhiệm bộ môn Triết học Trường Đại học Thương mại.

Giáo trình cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. Ngoài những vấn đề trên, tác giả còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định, cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học.

Trong cuốn giáo trình này, tác giả đã tham khảo tài liệu nghiên cứu của các đồng nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Do đó, nhiều ý tưởng và kết quả nghiên cứu đã được tác giả tiếp thu và kế thừa trong cuốn giáo trình này.

Đây chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cuốn Giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót, Nhà xuất bản và tác giả mong nhận được sự góp ý xây dựng của bạn đọc.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 3 năm 2001
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA