Giáo trình phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông

Thể loại: Địa lý ;Giáo dục
Tác giả : Đỗ Văn Hảo
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 15.95 MB
  • Số trang : 191
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 779
  • Đọc trên điện thoại :
Phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông là môn học cơ bản và bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí. Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung, chương trình môn Địa lí ở trường phổ thông, các phương pháp, phương tiện dạy học Địa lí, kĩ năng nhận xét, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật hiện tượng cũng như các kĩ năng xây dựng biểu đồ, sử dụng và khai thác bản đồ, số liệu thống kê có liên quan. Vận dụng các phương pháp, phương tiện cụ thể trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông...
Việc biên soạn và xuất bản giáo trình “Phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông” được thực hiện với mong muốn có một giáo trình cơ bản đề cập đến đặc điểm chương trình môn Địa lí; Vận dụng các phương pháp trong dạy học Địa lí; Hướng dẫn quy trình sử dụng phương tiện dạy học Địa lí, Xây dựng kế hoạch dạy học Địa lí, Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực để phục vụ cho công tác đào tạo đại học ngành Địa lí. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên ngành học Địa lí. Nội dung của giáo trình phù hợp với quy định chương trình đào tạo trình độ cử nhân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong quá trình biên soạn và xuất bản giáo trình này, tác giả đã sử dụng nguồn thông tin tư liệu từ các công trình nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tác giả Đặng Văn Đức, Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen và một số tác giả khác. Tác giả cũng nhận được sự giúp đỡ, góp ý về chuyên môn của các đồng nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả đó