Bài tập tiếng anh lớp 7 (có đáp án) - Bùi Quang Vinh

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Quang Vinh
  • Lượt đọc : 207
  • Kích thước : 4.11 MB
  • Số trang : 330
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 868
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài tập Tiếng Anh lớp 7 dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method). Sách tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua các dạng bài bổ ích, trong đó tập trung vào luyện ngữ âm, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp thông qua các bài kiểm tra (Tests), giúp cho người học có khả năng tổng hợp kiến thức hiệu quả nhất.
Mỗi bài học trong cuốn sách Bài tập Tiếng Anh lớp 7 được biên soạn theo chủ điểm quen thuộc với học sinh Trung học cơ sở.
Mỗi đơn vị bài học được chia thành 3 mục lớn như sau:
PART 1: GRAMMAR REVIEW
PART 2: EXERCISES
A. PHONETICS
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
C. READING
D. WRITING
PART 3: TEST YOURSELF
Sách Bài tập Tiếng Anh lớp 7 được biên soạn dựa trên thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh. Đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh và rất thiết thực trong giao lưu quốc tế nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập. Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và độc giả quan tâm để cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.