Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp

Tác giả : Trần Quốc Khánh
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 36.67 MB
  • Số trang : 200
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 845
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và đánh giá giáo trình của nhà trường và ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học Khoa Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi cho ra mắt bạn đọc cuốn "Giáo trình Quản trị kinh doanh nông nghiệp".
Quản trị kinh doanh nông nghiệp là môn học bắt buộc đối với sinh viên thuộc chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, cuốn sách cung cấp những kiến thức rất cần thiết đối với sinh viên khối kinh tế và cán bộ quản lý, chỉ đạo thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tổ chức biên soạn lần này, tập thể tác giả đã dựa vào các tài liệu về quản trị kinh doanh nói chung, đặc biệt là các tài liệu về quản trị kinh doanh nông nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước, kế thừa những kiến thức về tổ chức, quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và cố gắng tiếp cận với thực tiễn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp nước ta hiện nay. Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, đổi mới các loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp cũng được quán triệt trong cuốn giáo trình này.
Giáo trình gồm 16 chương do PGS.TS. Trần Quốc Khánh Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ biên, cùng tập thể cán bộ giảng dạy, nghiên cứu lâu năm có kinh nghiệm biên soạn.