Giáo trình sinh học phát triển cơ thể người: giai đoạn phôi, thai và trẻ em

Tác giả : Hoàng Qúy Tỉnh
  • Lượt đọc : 152
  • Kích thước : 7.95 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 547
  • Đọc trên điện thoại :
Sinh học phát triển cơ thể người là khoa học nghiên cứu về sự hình thành và phát triển cá thể người bình thường qua các giai đoạn, trong đó những giai đoạn đầu tiên như sự hình thành hợp tử, sự phân chia tế bào lần đầu tiên, sự hình thành phôi, thai,... là rất quan trọng, vì đây là những giai đoạn được coi là “trứng nước", có ảnh hưởng nhiều đến các giai đoạn phát triển sau. Sinh học phát triển rất quan tâm đến sự hình thành hợp tử từ các giao tử, sự phân chia, biệt hoá tế bào và sắp xếp các tế bào, nhờ đó mà cơ thể có được hình dạng nhất định với các tế bào đã được biệt hoá và chiếm vị trí thích hợp trong cơ thể. Giai đoạn trước khi sinh là giai đoạn rất đáng quan tâm. có sự phát triển diễn ra khá phức tạp nhưng lại ít được biết đến. Nghiên cứu về các giai đoạn phát triển trước khi sinh, đặc biệt là sự phát triển diễn ra trong giai đoạn phôi giúp chúng ta hiểu được các cấu trúc, các mối liên hệ về mặt giải phẫu của cơ thể bình thường và cách thức mà các cơ quan, các hệ cơ quan, các mô biệt hoá và trưởng thành thành cấu trúc ban đầu của người lớn. Hơn nữa phôi học giúp giải thích nguyên nhân của các vấn đề liên quan đến sức khỏe, dị tật ở người.
Giáo trình Sinh học phát triển cơ thể người (Giai đoạn phôi, thai và trẻ em) gồm 12 chương, trong đó chương 1 vừa đưa ra những vấn đề đại cương về cấu trúc và sự phát triển cơ thể người, vừa đi sâu phân tích về sự phát triển các thành phần của phôi, thai và sự tăng trưởng phát triển của trẻ sau khi sinh. Từ chương 2 đến chương 12, cuốn sách mô tả sự hình thành, phát triển của các cơ quan, các hệ cơ quan trong các giai đoạn phôi, thai và trẻ em như hệ da; hệ xương; hệ cơ; hệ điều khiển,... Trong mỗi chương sẽ trình bày những vấn đề chung của các cơ quan và các hệ cơ quan; sự phát triển bình thường ở các cơ quan và các hệ cơ quan; đồng thời có đề cập đến những sự bất thường của các cơ quan, các hệ cơ quan này trong quá trình phát triển ở các giai đoạn phôi thai và sau khi sinh.
Cuốn sách dành cho sinh viên ngành Sinh học thuộc các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các trường Đại học Sư phạm và cho sinh viên theo học các ngành Y, Dược, Mầm non. Do đặc điểm của môn học có một số phần liên quan đến kiến thức của các môn học khác thuộc ngành Sinh học như Hoá sinh học, Tế bào học, Mô học, Sinh học phát triển, Sinh lý người.... vì vậy, cuốn sách giúp sinh viên củng cố kiến thức đã được học để có sự hiểu biết một cách cơ bản, hệ thống một số vấn đề về sinh học phát triển cơ thể người.
Tuy đã có nhiều cố gắng dành thời gian, tâm huyết cho việc biên soạn nhưng chắc chắn cuốn sách còn những thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, bạn đọc và các bạn sinh viên để lần tái bản sau cuốn sách được tốt hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn.