Giáo trình thổ nhưỡng

Tác giả : Nguyễn Duy Lam
  • Lượt đọc : 157
  • Kích thước : 4.35 MB
  • Số trang : 199
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 53
  • Số lượt xem : 689
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học Thổ nhưỡng là môn học nhằm cung cấp những kiến cơ bản nhất về đất và dinh dưỡng cây trồng cho học sinh hệ Trung cấp và sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành: Trồng trọt. Quản lí đất đai. Lâm sinh và chuyên ngành Nông lâm kết hợp của trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật, thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây là một môn học cơ sở phục vụ các môn học chuyên môn khác trong các chuyên ngành học trên. đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các lĩnh vực có liên quan tới sản xuất Nông nghiệp và Nông Lâm kết hợp.
Giáo trình Thổ nhưỡng được tập thể tác giả khoa Kỹ thuật Nông Lâm Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật biên soạn đã bám sát phương châm giáo dục của Nhà nước Việt Nam và gắn liền lí luận với thực tiễn. Giáo trình gồm 2 phần:
Phần thứ nhất gồm 11 chương. được phân công như sau:
- ThS. Nguyễn Duy Lam chủ biên và trực tiếp biên soạn chương III. IV, V và chương XI. - ThS. Nguyễn Thu Thuy biên soạn chương I, II, VI, VIII và chương X.
- KS. Phạm Văn Hai biên soạn chương VII và chương IX.
Phần thứ hai gồm 5 bài thực hành
Các tác giả cám ơn sự giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ý kiến cho việc biên soạn cuốn giáo trình này của các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu giảng dạy và kết quả nghiên cứu có liên quan tới môn Thổ nhưỡng (Đất) ở trong và ngoài nước. Tuy đã có nhiều cố gắng. song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, sinh viên và độc giả trong và ngoài trường để giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn.
Mọi đóng góp xin gửi về Khoa Kỹ thuật Nông Lâm - Trưởng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên.