Hóa Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Ngô Ngọc An
  • Lượt đọc : 386
  • Kích thước : 26.42 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 1.396
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Hóa Học 10 Cơ Bản Và Nâng Cao 10 nhằm giúp các em hoc sinh hoàn thiện kiến thức và nâng cao kĩ năng giải bài tập hoá học.

Nội dung bộ sách được biên soạn thống nhất gồm 2 phần:

Phần thứ nhất tóm tắt kiến thức cơ bản theo sách giáo khoa mới đồng thời bổ sung một số kiến thức cần thiết, liên quan. Sau phần tóm tốt có bài tập áp dụng và cuối mỗi chương có bài tập mang tỉnh tổng hợp. Hệ thống bài tập trong bộ sách rất phong phú, đa dạng và phần lớn đều ở mức năng cao.
Phần thứ hai là hướng dẫn giải, đáp số của các bài tập tự giải. Mỗi bài tập tiêu biểu cho một dạng bài tập cơ bản đều có lời giải chi tiết để từ đó hình thành phương pháp giới.
Mục Lục

Chương 1 : Cấu Tạo Nguyên Tử

A . Kiến Thức Cơ bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 2 : Bảng Tuần Hoàn Và Định Luật Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Các Nguyên Tố Hóa Học

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 3 . Cấu Tạo Phân Tử Và Liên Kết Hóa Học

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 4 . Hóa Học Và Dòng Điện

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 5 : Nhiệt Hóa Học Và Nhiệt Động Háo Học

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 6 : Nhóm HALOGEN

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 7 : Nhóm Oxi – Lưu Huỳnh

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập

Chương 8 : Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học

A . Kiến Thức Cơ Bản Cần Nhớ

B . Câu Hỏi Và Bài Tập