Hỏi - Đáp Về Tình Hình Thế Giới Và Chính Sách Đối Ngoại Của Đảng Và Nhà Nước Ta

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 439
  • Kích thước : 3.97 MB
  • Số trang : 316
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 184
  • Số lượt xem : 1.828
  • Đọc trên điện thoại :
Để triển khai thông báo của Ban Bí thư về Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và cung cấp cho nhân dân và cán bộ cơ sở những thông tin và tư liệu khi theo dõi tình hình thế giới nhằm quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần, đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt những vấn đề phức tạp, nổi cộm của các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại. Đồng thời, tập trung trình bày sự đổi mới trong đường lối của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.