Hướng Dẫn Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán

Tác giả : Trần Minh Kiệt
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 11.20 MB
  • Số trang : 392
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 210
  • Số lượt xem : 944
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Sơ lược thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán là gì?
Chức năng của TTCK
Cơ cấu TTCK
Các nguyên tắc hoạt động của TTCK
Các thành phần tham gia TTCK
Sự ra đời của thị trường chứng khoán trên thế giới
Tại sao có thị trường chứng khoán?
Những đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Giao dịch chứng khoán
Mua chứng khoán của tổ chức phát hành
Mua chứng khoán niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán
Nhà đầu tư sẽ tham gia mua bán chứng khoán như thế nào?
Lệnh giao dịch gồm có những loại nào?
Tại sao thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán mà không gọi là Sở giao dịch chứng khoán các nước?
3. Phát hành và niêm yết chứng khoán
Khái niệm về phát hành chứng khoán
Phương thức phát hành chứng khoán
Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Các phương thức bảo lãnh phát hành Niêm yết chứng khoán
4. Cổ phiếu
Cổ phiếu - Kiến thức cơ bản
Các loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu đại chúng
Chỉ số giá cổ phiếu
Lợi tức cổ phiếu
Thực hiện phát hành và quản lý cổ phiếu bút tích
Cổ phiếu ngân quỹ là gì? Việc giao dịch cổ phiếu này trên thị trường được quy định như thế nào?
Cổ phiếu - Các chỉ số đánh giá giá trị công ty
Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng
Hỏi đáp nhanh về cổ phiếu
5. Trái phiếu
Khái niệm trái phiếu
Các loại trái phiếu
Trái phiếu công ty (Corporate bond)
6. Một số khái niệm tài chính Tài sản lưu động và công nợ phải trả
Rủi ro và lợi nhuận
Cổ tức và tỷ suất cổ tức
Kỹ thuật phân tích cơ bản
7. Giao dịch chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch thoả thuận trên TTCK
Các phương thức lệnh và hệ thống giám sát của TTGDCK
Các loại giao dịch đặc biệt trên Trung tâm giao dịch chứng khoán
Hệ thống giao dịch
Sở giao dịch chứng khoán
Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên TTGDCK?
8. Lưu ký chứng khoán
Mô hình trung tâm lưu ký chứng khoán
9. Quỹ đầu tư chứng khoán
10. Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng
Giới thiệu về IPOS
Màn vận động
Quá trình bảo lãnh
Cơ hội đối với nhà đầu tư
11. Bảo lãnh phát hành
12. Sự khác nhau giữa quyền ưu tiên mua trước cổ phiếu và chứng quyền
Quyền ưu tiên mua trước cổ phiếu
Chứng quyền
13. Các trường hợp cổ phiếu, trái phiếu
bị huỷ bỏ niêm yết
Khi nào cổ phiếu, trái phiếu chính thức bị huỷ bỏ niêm yết?
14. Hoạt động giám sát, thanh tra trên thị trường chứng khoán
Hoạt động giám sát trên TTCK
Hoạt động thanh tra trên TTC
15. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
16. Quy định về bảo lãnh thương phiếu
17. Tìm hiểu chỉ số P/E
Chương 2: KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN
1. Thị trường OTC
Tiếp cận thị trường OTC
Xây dựng thị trường OTC cần các nhà tạo lập thị trường
Mua bán trên thị trường OTC
Phương thức tạo giá ở thị trường OTC những yêu cầu đối với nhà tạo giả
2. Danh mục đầu tư chứng khoán
Giới thiệu danh mục đầu tư
Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
3. Phân tích chứng khoán
Một số lý thuyết giao dịch áp dụng
trong phân tích kỹ thuật
Các hệ số tài chính - Nội dung quan trọng trong phân tích đầu tư CK
Các "trường phái” chính trong phân tích chứng khoán
Phân tích - dự báo giá cổ phiếu
4. Cầm cố chứng khoán
5. Chứng khoán chuyển đổi - Convertible Securities
6. Các đặc tính của trái phiếu chuyển đổi
7. Chuyển nhượng cổ phần và thị trường chứng khoán
Công ty cổ phần - xã hội hóa đầu tư
Chuyển nhượng cổ phần
8. Chuyển nhượng chứng khoán
9. Phương pháp xác định giá tham chiếu của chứng khoán niêm yết
10. Nghiệp vụ tách, gộp cổ phiếu
11. Giá trị cổ phiếu niêm yết thực và ảo
Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp chiế
khấu luồng thu nhập (DCF)
Định giá cổ phiếu phổ thông
theo phương pháp hệ số P/E
Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở
tài sản ròng có điều chỉnh
12. Tiêu chuẩn mitcel trong đánh giá và phân tích
Tiêu chuẩn để đánh giá
Thang điểm để đánh giá
Phương pháp đánh giá
13. Các công cụ quản lý trên thị trường chứng khoán
Dấu hiệu cảnh báo chứng khoán (DS)
Dấu hiệu ngừng giao dịch (H và SP)
Dấu hiệu kiểm soát (C)
14. Đôi điều cần biết về “luật chơi"
trên thị trường chứng khoán
Hoạt động mua bán CK của nhà đầu tư
có bị giám sát hay không?
Những hành vi nào bị cấm trên TTCK?
Hãy thận trọng khi tham gia giao dịch
15. Nghiệp vụ tự doanh của công ty chứng khoán trường
16. Vai trò của các chuyên gia và nhà tạo lập thị trên thị trường chứng khoán
Vai trò của chuyên gia chứng khoán
trên TTCK giao dịch tập trung
Vai trò của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường phi tập trung
17. Nhân viên môi giới - Một đối tượng được quản lý chặt chẽ . .
18. Mua cổ phiếu trên thị trường tự do 19. Các hệ số tài chính
20. Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu
21. Báo giá chứng khoán - Cách bảo giá và hiệu lực của giá
22. Các tình huống báo giá: Thị trường bị cài khoá và vượt chéo
Thế nào là thị trường bị cài khoả?
Thế nào là một thị trường bị vượt chéo?
Những lưu ý đặc biệt khác về báo giá trên OTC

23. Nhận diện các hành vi tiêu cực trên TTCK
Tư vấn vì lợi ích cá nhân của nhà môi giới
Vi phạm quy định giao dịch công bằng
Giao dịch thái quá
Vay và cho vay tiền và chứng khoán
Xuyên tạc
Sử dụng các báo cáo, công trình nghiên cứu của công ty hoặc cá nhân khách
24. Thời hạn thanh toán thương phiếu
25. Việc thông qua các quyết định của công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông
26. Trường hợp nào thì tổ chức niêm yết có nghĩa vụ công bố thông tin tức thời?
27. Điều kiện và thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động đối với CTCK
28. Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán
29. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
30. Quy định về bảo lãnh thương phiếu
31. Các trường hợp cổ phiếu, trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết tại TTGDCK
32. Các doanh nghiệp được phép góp vốn, mua cổ phần tín dụng
33. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài
34. Thủ tục mua chứng khoán của người nước ngoài tại Việt Nam
35. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên TTGDCK?
36. Các vấn đề liên quan đến cổ tức trong giao dịch
37. Những công ty được quyền kinh doanh chứng khoán
38. Quy định về thanh toán bù trừ đối với nhà đầu tư nước ngoài
39. Quản lý, giám sát hoạt động đăng ký thanh toán bù trừ - lưu ký chứng khoán
40. Thực hiện quyền mua cổ phiếu
41. Một số lưu ý khi giao dịch với công ty chứng khoán
Chương 3: LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN
1. Chiến lược đầu tư cổ phiếu
Mua rồi giữ luôn
Mua khi giá hạ
Mua dua
Mua cổ phiếu của những công ty nhỏ
Mua cổ phiếu tăng trưởng
Đầu tư giá trị
Mua cổ phiếu của những công ty quen thuộc, lĩnh vực quen thuộc
Mua cổ phiếu thượng đẳng
2. Xây dựng kế hoạch đầu tư chứng khoán
3. Cách thức đầu tư chứng khoán
Đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Lựa chọn cổ phiếu hay trái phiếu để đầu tư
Đầu tư vào cổ phiếu
Học cách đầu tư tốt nhất: sử dụng tiền vào nơi sinh lời cao
Cẩn thận khi đầu tư mua cổ phiếu của các công ty nhỏ
Tránh đầu tư theo kiểu "phong trào"
Hướng dẫn mua bán chứng khoán
Tư vấn chứng khoán cho các nhà đầu tư
Quyền của nhà đầu tư
4. Cần biết khi tham gia đầu tư chứng khoán
Quy trình đặt một lệnh của nhà đầu tư
Một số chỉ số đánh giá tiêu chí và cơ hội đầu tư
Những yếu tố không thực trong "giá trị thực" của cổ phiếu
Cẩn trọng trước khi đầu tư cổ phiếu
Đầu tư như thế nào khi giá cổ phiếu biến động?
Các dấu hiệu nhận biết thời điểm nên bán ra cổ phiếu
Một số cảnh báo khi đầu tư vào thị trường chứng khoán nước ngoài
5. Đầu tư vào trái phiếu
Mua lại trái phiếu
Những rủi ro thường gặp khi mua trái phiếu công ty
Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào trái phiếu công ty
6. Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán Xác định mức bù rủi ro
Quản lý rủi ro
7. Đầu tư cổ phiếu trên Internet Để thành công trong đầu tư qua mạng
8. Kinh nghiệm vàng trong đầu tư chứng khoán Những điều cần biết về đầu tư chứng khoán
Đầu tư vào cổ phiếu
Năm yếu tố cân nhắc trước khi đầu tư
Năm nguyên tắc đầu tư giá trị
Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề
Bí quyết đầu tư trên thị trường chứng khoán của một số nhà đầu tư tiêu biểu