Sổ Tay Chứng Khoán

Tác giả : Đang Cập Nhật
  • Lượt đọc : 352
  • Kích thước : 1.51 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 312
  • Số lượt xem : 1.634
  • Đọc trên điện thoại :
KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN................................................ 4
Tổng quan về Thị trường Chứng khoán................................................................. 4
Giới thiệu về trái phiếu và cổ phiếu ........................................................................ 6
Các đặc tính của trái phiếu chuyển đổi ................................................................ 12
Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO). ....................................................... 15
Các hệ số hoạt động .............................................................................................. 18
Chuyển nhượng cổ phần và thị trường chứng khoán......................................... 19
Báo giá chứng khoán: Cách báo giá và hiệu lực của giá................................... 22
Các chỉ số chứng khoán "nói" gì?......................................................................... 23
Bản cáo bạch .......................................................................................................... 25
Quỹ đầu tư và Cty quản lý quỹ trong việc chuyển đổi các tổng Cty NN .......... 30
Cần phân biệt rõ khái niệm cổ phiếu thưởng....................................................... 38
Nghiệp vụ tách, gộp cổ phiếu................................................................................ 39
Cầm cố chứng khoán............................................................................................. 41
Một số điều cần biết về lưu ký chứng khoán ....................................................... 42
Các công cụ phái sinh............................................................................................ 44
KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN N NG CAO.........................................49
Tham gia vào hệ thống giao dịch chứng khoán................................................... 49
Định giá cổ phiếu .................................................................................................... 59
Phân tích - dự báo giá cổ phiếu ............................................................................ 63
Phân tích thông tin tài chính .................................................................................. 65
Các hệ số tài chính................................................................................................. 70
Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán............................................................. 72
Tìm hiểu chỉ số P/E................................................................................................. 75
Đánh giá tỷ lệ ROE................................................................................................. 76
Phân tích chỉ số Yield để đầu tư chứng khoán.................................................... 77
Chỉ số NAV (Net Asset value) là gì?..................................................................... 78
Xác định giá trị cổ phiếu bằng chiết khấu dòng cổ tức ....................................... 79
Khi nào nên bán ra cổ phiếu?................................................................................ 83
Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu.................................................................. 86
Phương pháp bình quân nhân giản đơn .............................................................. 88
Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt ................................... 91
Lựa chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CAN SLIM .................................................. 97
Xây dựng hệ thống thông tin ở CTNY và CTCK................................................ 100
Tìm hiểu kinh nghiệm QT về phát hành tăng vốn và chi trả cổ tức bằng CP. 102
Sử dụng biểu đồ để dự báo giá cổ phiếu........................................................... 112
Thông tin về ngành KD của Công ty................................................................... 113
Phân tích kỹ thuật: Hỗ trợ và kháng cự, Đường xu thế.................................... 114
Tiếp cận thị trường OTC...................................................................................... 119
Mua bán trên thị trường OTC.............................................................................. 125
Phương thức tạo giá ở thị trường OTC - những yêu cầu đối với nhà tạo giá 127
Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán ......................................................... 128
Xác định giá trị cổ phiếu bằng chiết khấu dòng cổ tức ..................................... 138
Tiêu chuẩn mitcel trong đánh giá và phân tích.................................................. 142
KINH NGHIỆM CHƠI CHỨNG KHOÁN..............................................145
Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề........................................................... 145
Nên quan tâm đến gì trước khi đầu tư? ............................................................. 146
Những nhân vật không thể thiếu trên thị trường chứng khoán........................ 151
Cẩn trọng khi giao dịch với các Công ty chứng khoán ..................................... 153
Mua chứng khoán một cách khôn ngoan........................................................... 156
Định hướng tài sản trong đầu tư chứng khoán ................................................. 157
Đầu tư bất hợp pháp, biết để tránh!.................................................................... 158
Có nên chuyển đổi mục tiêu đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận khác?................... 160
Giá cả biến động – nguyên nhân từ đâu ?......................................................... 163
Luật chơi” của các nhà tạo giá trên thị trường chứng khoán........................... 164
Thời điểm nên bán ra cổ phiếu đối với các nhà đầu tư?.................................. 166
Giảm thiểu thua lỗ trong đầu tư chứng khoán................................................... 167
Comex và bài học từ việc thông tin thiếu trung thực......................................... 169
Bí quyết lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư của bạn...................... 171
Các phương pháp phân tích giúp bạn đầu tư có hiệu quả!.............................. 172
Ba lỗi thường gặp khi đầu tư............................................................................... 174
Kinh nghiệm đầu tư từ một cây đại thụ .............................................................. 175
Để không thua lỗ khi “đi chợ” chứng khoán....................................................... 177
Đầu tư thế nào là hợp lý? .................................................................................... 180
Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì?........................................... 184
Kinh doanh chứng khoán trên mạng - được và mất ......................................... 193
Trái phiếu công ty, phức tạp nhưng hiệu quả!................................................... 197
Đừng quên tiếp cận thông tin trong đầu tư chứng khoán................................. 200