Kinh Tế Tài Chính Đầu Tư

Tác giả : W7
  • Lượt đọc : 32
  • Kích thước : 125.70 MB
  • Số trang : 568
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 255
  • Số lượt xem : 1.140
  • Đọc trên điện thoại :
Chìa khóa nâng cấp trí thức của bản thân.
Công thức để hiểu thế giới hoạt động như thế nào?.
Công thức sử dụng 10% Bộ Não của mình
Nâng cấp trị khôn
Nỗ lực ảo
Nỗ lực đùng phương pháp.
Phương pháp học tập lập lại giãn cách"
Đặt câu hỏi
Sự học thành tự động hoa là như thế nào?
Thông minh có 2 loại.
Tại sao con nhà nghèo cần học giỏi, còn con nhà giàu thì không cần?
Học 7 điều
Chân lý - Sự thật
Nghĩ ngơi và Lười biếng.
Trí thức ảo.
Nhìn lại quá khứ.
Đúng người và đứng vấn đề.
Chỉ cần đặt một viên gạch.
Vút đi sĩ diện bản thân...
Định nghĩa thêm tiền Thật...
Làm đùng việc quan trọng hơn là làm việc đùng..
Giá và giá trị.......
Chiến lược là gì?...
Tư duy trả giá...
Xài lới - So đo...
Tư duy giàu có.
Tư duy Jews.
Sự khác biệt trong tư duy nhà cái so với nhà con..
Quá trình của 1 con người sống theo tư duy sâu sắc.
Hiểu rõ tư duy tài chính của người Hoa.
Giới tính anh khác dân chúng ở chỗ xem tiền là công cụ
Robot-Al..
Đa số đều bị tiêm nhiễm tư duy.
Bình pháp tôn tử
Tính cách trong đầu tư
..