Kỹ Thuật Nuôi Dê Sữa Và Phòng Chữa Bệnh

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Lê Văn Thông
  • Lượt đọc : 68
  • Kích thước : 2.50 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 11
  • Số lượt xem : 254
  • Đọc trên điện thoại :
Chăn nuôi dê ở nước ta từ trước đến nay chủ yếu là nuôi lấy thịt, những năm gần đây nước ta đã nhập nhiều giống dê sữa cao sản về nuôi thuần và lai cải tạo với đàn dê trong nước để nâng cao năng suất sữa của đàn dê. Sữa dê lại là hàng hoá có giá trị dinh dưỡng cao, rất thích hợp đối với người già, người mới ốm dậy và trẻ con. Chăn nuôi dê sữa có hiệu quả kinh tế cao là khâu kỹ thuật hoàn toàn mới đối với người chăn nuôi, nhất là trong chăn nuôi dê sữa ở trang trại và gia đình hiện nay.

Để góp phần thúc đẩy chăn nuôi dê sữa ở nước ta, Công ty Kỹ thuật truyền giống gia súc Trung ương phối hợp với Hội chăn nuôi và Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí cho biên soạn và xuất bản cuốn sách “Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh”.

Trong cuốn sách này, chúng tôi trình bày những kỹ thuật, kinh nghiệm chính trong chăn nuôi dê sữa về giống, thức ăn, chuồng trại, công tác phòng trị bệnh. Đặc biệt là nêu rõ những kỹ thuật trong chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chữa bệnh và khai thác sữa của đàn dê để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Để viết cuốn sách này, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu đã viết trước, các công trình đã công bố của PGS, TS Đinh Văn Bình, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn PGS, TS và hy vọng bạn đọc tham gia nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện cuốn sách này.

Các tác giả