Quản Lý Tổng Hợp Dịch Lại Trên Rau Họ Hoa Thập tự

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
  • Lượt đọc : 75
  • Kích thước : 1.62 MB
  • Số trang : 51
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 15
  • Số lượt xem : 380
  • Đọc trên điện thoại :
Từ xa xưa cũng như trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiện nay, cây rau vẫn là một cây trồng rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, rau họ hoa thập tự đóng vai trò hàng đầu trong vụ Đông Xuân ở nước ta và nông dân trồng rau đã có nhiều kinh nghiệm canh tác lâu đời.

Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuận lợi về tự nhiên như đất đai, khí hậu... người trồng rau cũng phải phải đương đầu với nhiều dịch hại; có thể nói đây là công việc khó khăn, phức tạp nhất với người nông dân. Dịch hại rau phát triển ngày càng mạnh đi đôi với các biện pháp thâm canh tăng năng suất rau. Như chạy đua với sự phát triển của dịch hại, người trồng rau đã sử dụng thuốc hoá học ngày càng nhiều và bất hợp lý dẫn đến những hậu quả sinh thái không thể kiểm soát được: Sâu bệnh kháng thuốc và ngày càng phát triển phức tạp, khó phòng trừ; thiên địch bị suy giảm; môi trường và nhất là nông sản bị ô nhiễm....

Trong khi đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và mức sống của nhân dân, yêu cầu về rau an toàn và vệ sinh môi trường của toàn xã hội ngày càng cao. Do vậy, việc phát triển và ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên rau nói chung và rau họ hoa thập tự nói riêng là con đường đúng đắn nhằm đạt mục tiêu nâng cao thu nhập cho người sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều thực phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng.

Cần phải nhấn mạnh rằng trong quản lý dịch hại tổng hợp, các biện pháp cơ bản mà con người đã khám phá ra đều không bị tẩy chay mà được sử dụng như một sự tác động khôn ngoan nhất vào hệ thống cây trồng – dịch hại nhằm đạt mục đích lâu dài và bền vững cho hệ sinh thái cũng như lợi ích của con người. Nếu như các biện pháp canh tác là nền tảng, biện pháp sinh học được ưu tiên cao thì biện pháp hoá học được chú trọng sử dụng đúng mức cần thiết và tất cả đều góp phần không phải nhằm tiêu diệt dịch hại mà làm cây trồng được bảo vệ tốt hơn, nông sản an toàn hơn.

Tài liệu này là sự cô đúc và cập nhật những kết quả nghiên cứu, những thông tin khoa học về quản lý dịch hại tổng hợp trên rau họ hoa thập tự trong và ngoài nước. Đặc biệt, tác giả cũng chú trọng đề cập sâu hơn về các khái niệm rau an toàn cũng như những thông tin cần thiết cho sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một công việc khó khăn nhất hiện nay trong sản xuất của người nông dân.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất, PGS.TS. Phạm Văn Lầm và KS. Phạm Thị Nhất đã đóng góp những ý kiến quý báu cho việc soạn thảo tài liệu này.
Hy vọng cuốn sách nhỏ này có ích cho người đọc và mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy chúng tôi mong nhận được nhiều đóng góp từ bạn đọc gần xa để những lần xuất bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Mọi thông tin xin gửi về tác giả:

TS. Nguyễn Trường Thành VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Xin chân thành cảm ơn!
Trung tâm B&J