Kỹ thuật trồng cây thuốc

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 317
  • Kích thước : 2.39 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 318
  • Số lượt xem : 2.125
  • Đọc trên điện thoại :
Hôm nay không chỉ các nước nông nghiệp chậm phát triển và cả các nước công nghiệp tiên tiến đều sử dụng song song hai nguồn thuốc từ dược thảo được ưa dùng
Các thuốc chế từ dược liệu (cây thuốc) có danh sách phong phú trong danh mục cây thuốc của tất cả các nước trên thế giới. Chúng chiếm 30% tổng giá trị thuốc trên thị trường thế giới.
Trên thực tế các cây thuốc trồng trọt hoặc hoang đại do thu hắt quá mức bị cạn dần cho nên không thể thoả mãn được các nhu cầu. Một số loài rất cần sử dụng nhưng trong nước lại không có. Cho nên việc trồng cây thuốc rất cần thiết. Ngoài ra cần phải nghiên cứu nhưng cây không có để di thực chúng. Thực tế cho thấy việc trồng trọt đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt đối với nước ta, một nước còn nghèo và điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho các cây thuốc phát triển.