Kỹ Thuật Trồng Hoa Cảnh Trong Nhà Kính

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Thái Hà
  • Lượt đọc : 368
  • Kích thước : 8.81 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 182
  • Số lượt xem : 1.281
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Kỹ Thuật Trồng Hoa Cảnh Trong Nhà Kính trên điện thoại
Cuốn sách Kỹ Thuật Trồng Hoa Cảnh Trong Nhà Kính cung cấp cho các bà con các kiến thức quan trọng để áp dụng mô hình, kỹ thuật nuôi trồng các loại hoa trong nhà kính, đảm bảo về chất lượng, chống sâu bệnh và cho năng suất cao.