Làm Thế Nào Để Giảm Cholesterol

Tác giả : M.D.Jo McGowan Chopra
  • Lượt đọc : 484
  • Kích thước : 2.04 MB
  • Số trang : 119
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 230
  • Số lượt xem : 1.784
  • Đọc trên điện thoại :
50 Phương Thức Giúp Bạn Tự Mình Chủ Động Làm Giảm Lượng Cholesterol Trong Máu" dành một số đề mục nói về chế độ ăn uống, tầm quan trọng của rèn luyện thể lực và việc bỏ thuốc lá, bởi vì chúng không chỉ liên quan đến Cholesterol mà còn ảnh hưởng chung đến sức khỏe cũng như việc ngăn ngừa bệnh tim và chứng đột quy.Phần cuối của cuốn sách là những thông tin chi tiết về từng loại thuốc được sử dụng để làm giảm Cholesterol. Đây là những thông tin bao quát nhất đã từng được công bố về những loại thuốc này và trình bày theo một cách thiết thực, dễ hiểu nhất...