Lịch Sử Hội Hoạ

Thể loại: Mỹ Thuật
Tác giả : Wendy Beckett
  • Lượt đọc : 85
  • Kích thước : 12.73 MB
  • Số trang : 431
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 621
  • Đọc trên điện thoại :
Đối với tôi, nghệ thuật luôn luôn là một say mê, và tôi thường ngạc nhiên là người ta lại truy vấn về lý do và nguồn gốc của sự say mê này. Tôi cho rằng tất cả chúng ta ngay lúc ra đời đã có một tiềm năng nghệ thuật nhất định. Rủi thay, không phải tất cả chúng ta đều có cơ hội khai thác tiềm năng đó. Quyển sách này là một cố gắng khiêm tốn nhằm tạo ra một cơ sở kiến thức vững chắc có thể cho phép tiếp cận mọi hình thức nghệ thuật. Đã đành mỗi người có một cách nhìn riêng về một tác phẩm mà không một cách nhìn nào khác (kể cả cách nhìn của tôi) có thể thay thế. Nhưng sự hiểu biết tới với chúng ta bằng một con đường khác, bằng sự đọc sách, nghe thảo luận và khảo sát.

Nếu chúng ta có một kiến thức tối thiểu, chúng ta có thể phân tích và hiểu một tác phẩm. Lòng say mê và sự hiểu biết đi đôi với nhau, bởi vì người ta tìm cách "bao vây" kỹ hơn cái gì người ta yêu mến. Quyển sách này sẽ đạt được mục đích nếu nó có thể kích thích người đọc luôn luôn học hỏi thêm và nếu nó có thể giúp người đọc tìm được lạc thú bằng cách phát triển sự quan tâm của mình đối với đề tài hội họa đầy say mê này.

WENDY BECKETT