Lịch Sử Nghệ Thuật Đời Đường

Tác giả : Trần Yên Thảo
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 37.05 MB
  • Số trang : 326
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 232
  • Số lượt xem : 1.148
  • Đọc trên điện thoại :
Vương triều nhà Đường trong một trăm năm đầu, từ khai quốc đến Thịnh Đường, do chính sách ưu việt mà xã hội được an định, sản xuất phát triển, mức sinh hoạt không ngừng nâng cao. Từ cơ sở đó, thượng tầng kiến trúc của văn hoá nghệ thuật cũng đạt đỉnh cao trong lịch sử vương triều phong kiến Trung Hoa. Nghệ thuật đời Đường bao quát các bộ môn: Hội hoạ, Thư pháp, Âm nhạc, Vũ đạo…Đây là thời kỳ nhiều nhân tài xuất hiện, khai sinh nhiều kiệt tác trân quí, phẩm loại đa dạng, phong cách độc đáo, không những làm phong phú đời sống tinh thần người Trung Hoa ..
***
Trần Yên Thảo

Tên thật: Trần Ngọc Minh. Sinh năm 1940, tại Hàm Tân-Bình Thuận. Định cư tại Sà Gòn từ năm 1963. Bắt đầu viết khoảng năm 1959. Dịch thuật (Hán-Việt) từ năm 1982. Hoạt động đọc lập. Cộng tác với các báo văn học từ đầu thập kỷ 60. - Trước 1975: Văn, Tiếng Nói, Tình Thương, Nghiên Cứu Văn Học, Ngàn Khơi, Tiểu Thuyết Tuần San.

Sau 1975: Văn, Thời Văn, Báo Giác Ngộ, Thư Quán Bản Thảo (New Jersey-Hoa Kỳ), Trầm Hương (Texas-Hoa Kỳ).

Tham gia nhiều trang mạng trong và ngoài nước.

Tác Phẩm Đã Xuất Bản:

In riêng:

- Mắc Cạn (Tập truyện, Nxb Từ Thức 1970).

- Hát Từ Thơ Trần Yên Thảo (Những bài lục bát do Trần Văn Bùi, Viết

Chung, Nguyễn Tùng soạn thành ca khúc, Nxb Hành Động 1971.

- Quà Tặng Người Xưa (thơ, Nxb Trẻ 1997).

- Rừng Sơ Nguyên (thơ, Nxb Trẻ 1999).

- Những Kiệt Nhân Của Nền Văn Minh Cổ Đại Trung Quốc (dịch, Nxb Văn Thông Tin 2001).

- Lịch Sử Con Đường Tơ Lụa (dịch, Nxb Văn Hoá Thông Tin 2008).

In chung:

-Lục Bát Tình (Nxb Đồng Nai 1997).

-Sắc Hương Hoa Bút (thơ, Nxb Văn Nghệ 2003).

-Tuyển Tập Bảy Tác Giả (thơ, Thư Ấn Quán - New Jersey-Hoa Kỳ 2004).

-Bên Trời (thơ, Thư Ấn Quán - New Jersey-Hoa Kỳ 2004).

-Bảy Sắc Cầu Vồng (thơ, Nxb Thanh Niên 2012).

Sẽ in:

-Truyền Thuyết Trung Hoa CAO TĂNG (dịch)

-Lịch Sử Nghệ Thuật Đời Đường (dịch)

-Văn Hoá Thần Bí Trong Tiết Nhật Của Nông Lịch Trung Hoa (dịch)

-Chân Không Để Dấu (thơ)