Logic học bằng tranh

Thể loại: Giải Trí ;Triết Học
Tác giả : Dan Cryan
  • Lượt đọc : 39
  • Kích thước : 14.42 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 417
  • Số lượt xem : 1.401
  • Đọc trên điện thoại :
Logic là gì?
Tranh biện là một phần tất yếu của thảo luận. Chúng ta cố gắng thuyết phục đối phương rằng lập luận của ta là đúng đắn, kết luận của ta cũng xuất phát từ những gì phù hợp với quan điểm của họ. Việc tranh luận sẽ trở nên vô bổ nếu ta không xác định được khi nào thì chúng ta có thể suy ra cái mới từ cái đã biết. Những vấn đề được nhất trí trong tranh biện như lập luận đôi khi lại không giống như dự kiến ban đầu.
Kiểu lý luận này rõ ràng là vô giá trị bởi chẳng có gì liên kết chân lý của kết luận với chân lý của các mệnh đề trước đó. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chân lý của các mệnh đề được bảo vệ bằng lập luận. Logic đơn giản là một bộ môn nghiên cứu lập luận bảo vệ-chân lý.