Lôgic Học Biện Chứng Và Sự Phát Triển Của Khoa Học

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Lê Văn Đoán
  • Lượt đọc : 187
  • Kích thước : 2.08 MB
  • Số trang : 274
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 195
  • Số lượt xem : 1.196
  • Đọc trên điện thoại :
Cùng với phép biện chứng và nhận thức luận mácxít, lôgic biện chứng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, rèn luyện năng lực tư duy biện chứng. Với tính cách là một khoa học, lôgic biện chứng có những nguyên tắc và phạm trù xác định. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức, vai trò của lôgic biện chứng đã tăng lên hơn bao giờ hết. Chỉ có nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc, các phạm trù của lôgic biện chứng mới có thể thực sự đi sâu vào bản chất của đối tượng, mới có thể nắm được các khái niệm, lý thuyết khoa học và giải quyết được những vấn đề của thực tiễn.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập, tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên, giảng viên chuyên ngành triết học và bạn đọc quan tâm đến vấn đề lôgic học biện chứng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Lôgic học biện chứng và sự phát triển của khoa học của PGS.TS. Lê Văn Đoán - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Tư duy trừu tượng là hình thức cao nhất của sự phản ánh hiện thực.
Chương II: Lôgic học biện chứng mácxít.
Chương III: Lôgic học biện chứng với sự phát triển của lý thuyết khoa học và phong cách của tư duy khoa học.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình biên tập, xuất bản, song cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 12 năm 2019
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT