Muốn Học Giỏi Lịch Sử Không? Tớ Cho Cậu Mượn Vở - Tập 3: Cận Hiện Đại

Thể loại: Thiếu Nhi ;Lịch Sử
Tác giả : Ximena Vengoechea
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 20.38 MB
  • Số trang : 169
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 154
  • Số lượt xem : 589
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Muốn Học Giỏi Lịch Sử Không? Tớ Cho Cậu Mượn Vở - Tập 3: Cận Hiện Đại trên điện thoại
"Muốn học giỏi lịch sử không? Tớ cho cậu mượn vở" là một bộ sách tóm lược một cách toàn diện lịch sử thế giới từ những giống loài đầu tiên đến tận thời đại kỹ thuật số. Những kiến thức được tóm lược theo một hệ thống vô cùng dễ hiển, với những kiến thức mấu chốt được nhấn mạnh và đúc kết lại cuối mỗi bài. Đây là một tài liệu vô cùng thú vị dành cho tất cả các bạn học sinh muốn tìm hiểu về lịch sử thế giới, và cả những người lớn muốn kiểm tra lại kiến thức của mình. Lịch sử thế giới được tóm gọn trong 3 cuốn sách mỏng trình bày như một cuốn vở ghi chép thay cho những cuốn sách hàn lâm dày cộp, chắc chắn cuốn “vở” này sẽ làm cho nỗi sợ trả bài môn lịch sử thế giới biến mất.

Đây là tập thứ 3 trong bộ sách này: "Muốn học giỏi lịch sử không? Tớ cho cậu mượn vở - Tập 3: Cận hiện đại"

Tập 3 tóm lược lịch sử thế giới Cận hiện đại kéo dài từ năm 1800 (từ thời kỳ của Chủ nghĩa Thực dân) cho đến thời kỳ Hậu chiến tranh thế giới thứ II (Từ 1945 đến hiện nay).