Nông Dân Làm Giàu

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 186
  • Kích thước : 0.60 MB
  • Số trang : 260
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 721
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách nêu một số kinh nghiệm nông dân làm giàu trên các loại hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... và những tấm gương tiêu biểu của người nông dân vượt qua mọi khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Với 109 câu hỏi và trả lời về những vấn đề như tiêu chuẩn VietGAP, chính sách thuế, hỗ trợ vốn vay mua máy móc, thiết bị,...;