Bệnh Trâu, Bò, Ngựa Và Lợn

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Phạm Sỹ Lăng
  • Lượt đọc : 165
  • Kích thước : 3.49 MB
  • Số trang : 240
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 69
  • Số lượt xem : 723
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp những hiểu biết đầy đủ, hệ thống và cập nhật một số bệnh quan trọng thường gặp ở trâu, bò, ngựa và lợn và những tiến bộ kỹ thuật cùng những kinh nghiệm trong phòng trị bệnh ở trong nước và khu vực cho các cán bộ thú y và người chăn nuôi ở các địa phương.