Những Điều Nông Dân Miền Núi Cần Biết Tập I

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Phạm Đức Tuấn
  • Lượt đọc : 323
  • Kích thước : 5.41 MB
  • Số trang : 186
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 57
  • Số lượt xem : 792
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm 2 tập, tập hợp các chủ đề về kỹ thuật nông, lâm nghiệp có liên quan nhiều đến thực tế sản xuất của nông dân ở miền núi nước ta do một số nhà khoa học ở các viện, trường biên soạn trên cơ sở các kết quả nghiên cứu hoặc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Các chủ đề về kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu với những nội dung cần thiết nhất.