Nông dân với công tác thủy lợi

Tác giả : Trần Phương Diễm
  • Lượt đọc : 135
  • Kích thước : 11.29 MB
  • Số trang : 144
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 568
  • Đọc trên điện thoại :
Nước ta là một nước nông nghiệp lại thường xuyên bị thiên tai đe dọa, cho nên công tác thủy lợi được xác định là vô cùng quan trọng, là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp.
Nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền lợi của nông dân trong vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thủy nông ở cơ sở, chúng tôi biên soạn cuốn “Nông dân với công tác thủy lợi".
Với mong muốn được đóng góp một phần trong công tác đưa khoa học kỹ thuật thủy lợi đến với nông dân, chúng tôi cố gắng giới thiệu những kiến thức tổng quát và phổ thông để đáp ứng nhu cầu được hiểu biết của nông dân và những người làm công tác quản lý nước ở địa phương.
Cuốn sách được biên soạn thành 2 phần:
- Phần Một: Nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi, gồm những tài liệu phổ thông phục vụ đông đảo người dân.
- Phần Hai: Kỹ thuật đơn giản trong quản lý công trình thủy lợi, gồm những vấn đề kỹ thuật đơn giản, dễ hiểu có liên quan mật thiết với công tác quản lý công trình thủy lợi ở cấp huyện, xã và thôn, bản.