Phong Thần Tập 8: Đắc Kỷ Bày Mưu Hại Tỉ Can

Thể loại: Truyện Tranh ;Truyện
  • Lượt đọc : 544
  • Kích thước : 8.22 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 233
  • Số lượt xem : 1.640
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung của “Phong Thần”: Đây là bộ truyện tranh xoáy vào việc đắm chìm trong tửu sắc của vua Trụ mà bỏ bê triều chính, nghe theo lời Đắc Kỷ (bị Hồ ly tinh nhập hồn) để sát hại trung thần khiến bá tánh, lương dân rơi vào cảnh lầm than, khổ cực. Trước viễn cảnh đất nước Trung Hoa cuối đời nhà Thương chìm trong loạn lạc, Võ Vương đã chiêu mộ hiền tài, hàng loạt binh hùng, tướng mạnh đã đứng về phía binh Châu để lật đổ nhà Thương hòng mang lại cuộc sống ấm no, thái bình cho thiên quốc.

Danh sách tập:

Tập 1: Đắc Kỷ tiến cung
Tập 2: Đắc Kỷ hại Khương hoàng hậu
Tập 3: Tiếng sâm sanh dị nhân
Tập 4: Na Tra xuất hiện nơi ải Trần Đường
Tập 5: Tử Nha đốt quỷ hoá tỳ bà
Tập 6: Khương Tử Nha lội sông trốn chú
Tập 7: Văn Vương thương con mửa thịt hoá thỏ
Tập 8: Đắc Kỷ bày mưu hại Tỷ Can
Tập 9: Văn Vương phạt Trụ cứu dân
Tập 10: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tuỵ Thuỷ
Tập 11: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha
Tập 12: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ
Tập 13A: Bốn tướng cậy phép vây thành
Tập 13B: Bốn tướng cậy phép vây thành
Tập 14A: Khương Tử Nha bị trù trốn bay về trời
Tập 14B: Khương Tử Nha bị trù trốn bay về trời
Tập 15: Quảng Thành Tử phá trận Kim Quang
Tập 16: Trận Hồng Sa, Võ Vương lâm nạn
Tập 17: Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương
Tập 18: Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc
Tập 19: Tử Nha gặp Lữ Nhạc
Tập 20: Ân Hồng nát thây trên thái cực đồ
Tập 21: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ
Tập 22: Đàn Kim Đài, Tử Nha bái tướng
Tập 23: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng
Tập 24: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên
Tập 25: Trận Ôn Hoàng bị quạt màu phá tiêu
Tập 26: Trận Vạn Tiên, Triệt giáo sa cơ
Tập 27: Hai vị chư hầu đầu Thánh chúa
Tập 28: Ngũ nhạc trở về Thiên Tào
Tập 29: Trụ Vương chặt chân lương dân xem tuỷ
Tập 30: Tử Nha lập kế thiêu Văn Hoá
Tập 31: Nữ Oa đón thâu Đắc Kỷ
Tập 32: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình

Thuộc bộ sách