Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 488
  • Kích thước : 38.33 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 386
  • Số lượt xem : 3.087
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.Mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Như vậy học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 3 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Thuộc bộ sách