Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 503
  • Kích thước : 28.43 MB
  • Số trang : 292
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 124
  • Số lượt xem : 1.696
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3 có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm).