Sức Mạnh Mềm Văn Hóa Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế

  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 26.37 MB
  • Số trang : 594
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 136
  • Số lượt xem : 797
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm 5 chương, nhận diện bức tranh toàn cảnh đa dạng, phức tạp và khó nắm bắt trong thực tại, cũng như tương lai của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Từ kinh nghiệm và bài học quốc tế sâu sắc, nhóm tác giả đưa ra những dự báo xu hướng phát triển sức mạnh mềm văn hóa đến năm 2030 và giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu quý, mang đến cho độc giả những suy tư và khơi gợi nhiều cảm xúc trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực mềm văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.