Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Giáo Dục Công Dân 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 274
  • Kích thước : 1.85 MB
  • Số trang : 58
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 47
  • Số lượt xem : 802
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo dục công dân 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là một trong những quyển sách với nhiều tiêu chí, góp phần phát triển nhân cách học sinh hài hoà, toàn diện.
Nhóm tác giả đã cố gắng chọn lựa ngữ liệu, kết cấu kịch bản trong chủ đề, sao cho vừa khoa học, vừa đạt mục tiêu rèn luyện các giá trị đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục kinh tế – pháp luật mà vẫn đảm bảo sự khai thác hiệu quả về cảm xúc của học sinh với sự rung động, thông hiểu tích cực.
Giáo dục công dân 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) dựa trên nguyên tắc của sự trải nghiệm và khám phá của học sinh, tập trung khai thác các hoạt động cụ thể của người học theo định hướng người học là trung tâm. Trên cơ sở khám phá, tích luỹ các biểu tượng, giá trị; kiến tạo tri thức, xác lập các mô hình kĩ năng, các hành động cần rèn luyện mà bài học hay ghi nhớ có liên quan đến chuẩn mực, giá trị đạo đức, các kĩ năng sống,… được hình thành và phát triển. Đây cũng chính là đặc trưng của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của người học mà nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng.
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân lớp 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được thiết kế dựa trên hiểu biết về sách Giáo dục công dân 7 với mục tiêu đảm bảo cho các thầy cô có thể làm chủ sách này, thực hành thiết kế các hoạt động tích cực của học sinh dựa trên sự đan cài khéo léo thông qua tự đánh giá, suy nghĩ, cảm nhận,… của các em một cách tự nhiên. Như vậy, các chủ đề, bài học sẽ trở nên vừa sức, gần gũi và quen thuộc với các em, cũng có nghĩa là hiệu quả dạy học Giáo dục công dân 7 được đảm bảo.
Các nội dung trọng tâm của Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân lớp 7 được thực hiện theo nội dung tuyến tính và đảm bảo nhất quán với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hy vọng với tài liệu này, quý thầy cô đã có thể làm chủ và sẵn sàng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như môn Giáo dục công dân.
Kính chúc quý thầy cô thành công, hạnh phúc và ngày càng yêu thích môn Giáo dục công dân nhiều hơn trong thực tiễn dạy học và giáo dục của mình.