Bài tập Giáo dục công dân 7 - Cánh Diều

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 262
  • Kích thước : 2.23 MB
  • Số trang : 21
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 1.525
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Bài tập Giáo dục công dân 7 bộ sách Cảnh Diều lần đầu tiên đến với các thầy cô giáo và các em học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018.
Sách được biên soạn theo các bài học trong sách giáo khoa Giáo dục công dân 7, trong đó mỗi bài học gồm các loại câu hỏi, bài tập sau.
Bài tập trắc nghiệm khách quan, nhằm luyện tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hành vi theo yêu cầu cần đạt của mỗi bài học mà học sinh cần có sau khi học xong bài học.
Bài tập quan sát hình ảnh để học sinh được rèn luyện kĩ năng quan sát, khám phá nội dung, tìm các biểu hiện, hành vi đạo đức, pháp luật, nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá bài học.
Câu chuyện trong mỗi bài giúp học sinh học được những điều tốt đẹp từ những tấm gương điển hình trong cuộc sống xã hội về đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống và kinh tế, từ đó liên hệ bản thân mình, điều chỉnh hành vi sống cho phù hợp với tư cách là một công dân trong xã hội.
Bài tập tình huống đạo đức, pháp luật, kinh tế, kĩ năng sống rèn luyện cho học sinh các kĩ năng quan sát, nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo các chuẩn mực đã học; kiểm tra thái độ, hành vi ứng xử của học sinh trong các mối quan hệ với bản thân, người thân trong gia đình, bạn bè và mọi người trong cộng đồng. Tham gia làm các bài tập tình huống, học sinh sẽ có điều kiện được phát triển các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội