Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 209
  • Kích thước : 9.61 MB
  • Số trang : 62
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 1.045
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm giúp cho các giáo viên mĩ thuật Trung học cơ sở hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện dạy học môn Mĩ thuật theo sách giáo khoa Mĩ thuật 7 - Chân trời sáng tạo – Bản 1 hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn giáo viên Mĩ thuật 7 bộ sách Chân trời sáng tạo – Bản 1.

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Những vấn đề chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về quan điểm biên soạn, những điểm mới của sách giáo khoa Mĩ thuật 7 Chân trời sáng tạo – Bản 1; về cấu trúc sách và cấu trúc bài học trong sách giáo khoa; về phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Mĩ thuật; hướng dẫn giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên, các sách bổ trợ, sách tham khảo, nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử trong dạy học môn Mĩ thuật.

Phần hai: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy. Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học một số dạng bài cơ bản trong sách giáo khoa Mĩ thuật 7 đó là: dạng bài Mĩ thuật tạo hình, dạng bài thuộc Mĩ thuật ứng dụng và dạng bài tích hợp với nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật. Tài liệu tập huấn giáo viên Mĩ thuật 7 bộ sách Chân trời sáng tạo – Bản 1 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới và trên cơ sở kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực, dạy học theo chủ đề đang thực hiện ở cấp THCS, Các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên mĩ thuật khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa Mĩ thuật mới. Đồng thời tài liệu cũng được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học để phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi vùng miền đất nước.

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Trân trọng cảm ơn!