Tài liệu tập huấn giáo viên dạy theo sách giáo khoa Toán 3 - Bộ sách cánh diều

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 437
  • Kích thước : 0.78 MB
  • Số trang : 30
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 2.306
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI GIỚI THIỆU
Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 3
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 3 (CÁNH DIỀU)
III. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO BỔ TRỢ VÀ HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 3 (CÁNH DIỀU)

Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 3 (CÁNH DIỀU)
I. GIỚI THIỆU CHUNG
II. BÀI SOẠN MINH HOẠ