Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Môn Mĩ Thuật Lớp 2 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 469
  • Kích thước : 11.31 MB
  • Số trang : 45
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 2.222
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Môn Mĩ Thuật Lớp 2 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MÔN MĨ THUẬT LỚP 2

1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Mĩ thuật bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống ở cấp Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng

1.1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Mĩ thuật bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống ở cấp Tiểu học

1.1.2. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 2

1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 2

2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC CHỦ ĐỀ TRONG SÁCH GIÁO KHOA MÔN MĨ THUẬT LỚP 2

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa

2.2. Cấu trúc chủ đề

2.3. Phân tích một số chủ đề đặc trưng

2.3.1. Chủ đề thuộc nhóm bài hình thành khái niệm

2.3.2. Chủ đề thuộc nhóm bài sử dụng khái niệm

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT LỚP 2

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

3.2.1. Phương pháp dạy học

3.2.2. Một số phương pháp dạy học trong môn Mĩ thuật bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3.2.3. Hình thức tổ chức dạy học

3.2.4. Kĩ thuật dạy học

4. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT LỚP 2

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

4.2. Một số ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

5.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử

5.2. Hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học

5.2.1. Giới thiệu về Hành trang số

5.2.2. Giới thiệu về Tập huấn

5.2.3. Giới thiệu về nguồn tài nguyên học liệu điện tử

5.2.4. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên học liệu điện tử trong các hoạt động dạy học

6. MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN SỐ 3866/ BGDĐT-GDTH

6.1. Lập kế hoạch dạy học theo thời lượng 02 buổi/ngày

6.2. Lập kế hoạch dạy học theo hình thức cũ 01 buổi/ ngày

6.3. Lập kế hoạch để tổ chức hoạt động cho HS sau giờ học chính thức

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC DẠNG CHỦ ĐỀ HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM

1.1. Kế hoạch bài dạy

1.2. Phân tích tình huống sư phạm và hướng giải quyết

2. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC DẠNG CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG KHÁI NIỆM

2.1. Kế hoạch bài dạy 2.2. Phân tích tình huống sư phạm và hướng giải quyết

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN MÒN MĨ THUẬT LỚP 2

1.1. Kết cấu sách giáo viên

1.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

2. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ, SÁCH THAM KHẢO MÔN MỸ THUẬT LỚP 2

2.1. Vở bài tập Mỹ thuật 2

2.2. Vở thực hành Mỹ thuật 2

2.3. Lí luận và phương pháp dạy học mỹ thuật phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Thuộc bộ sách

Sách liên quan