Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Tiếng Anh Lớp 2

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 477
  • Kích thước : 14.62 MB
  • Số trang : 62
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 187
  • Số lượt xem : 2.419
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Dẫn nhập

2. Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

2.1. Đặc điểm của Chương trình

2.2. Nguyên tắc xây dựng Chương trình

2.3. Mục tiêu của Chương trình

2.4. Nội dung của Chương trình

3. Sách giáo khoa Tiếng Anh 2

3.1. Tiếng Anh 2 – Sách học sinh

3.2. Tiếng Anh 2 – Sách giáo viên

3.3. Tiếng Anh 2 - Sách bài tập

4. Phương pháp dạy học

4.1. Đặc điểm của học sinh lớp 2

4.2. Một số yếu tố tác động đến việc học tiếng Anh của học sinh lớp 1 và lớp 2

4.3. Một số điểm cơ bản về phương pháp dạy Tiếng Anh 2

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

5.1. Yêu cầu của kiểm tra, đánh giá

5.2. Hình thức kiểm tra, đánh giá

5.3. Nội dung kiểm tra

6. Phân phối chương trình

6.1. Phân phối chương trình cho cả năm học

6.2. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài học (Unit)

6.3. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài (Fun time)

6.4. Phân phối chương trình cho mỗi đơn vị bài ôn tập (Review)

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN, SÁCH BÀI TẬP VÀ CÁC NGUỒN HỌC LIỆU KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 2 - Sách giáo viên

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Cấu trúc

1.3. Sử dụng Tiếng Anh 2 - Sách giáo viên hiệu quả

2. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 1 - Sách bài tập

3. Hướng dẫn khai thác sử dụng thiết bị dạy học và các học liệu điện tử

3.1. sachmem.vn

3.2. Thẻ từ

3.3. Bộ quân rối Tiếng Anh 1 & 2

3.4. Tranh chủ đề

3.5. Bài giảng điện tử

4. Các nguồn học liệu khác

4.1. Writing 2 - Vở tập viết Tiếng Anh 2

4.2. Bổ trợ kĩ năng tiếng Anh – Story Land 2

4.3. Learning Journal – Vở bài tập Tiếng Anh 2

4.4. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 2

4.5. Học Tiếng Anh qua môn Khoa học và môn Toán

PHẦN BA: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI TRONG SÁCH TIẾNG ANH 2

Unit 10: At the zoo

Fun time 3

Review 3

Thuộc bộ sách

Sách liên quan