Tài nguyên cây thuốc Việt Nam

Tác giả : Đỗ Huy Bích
  • Lượt đọc : 29
  • Kích thước : 73.47 MB
  • Số trang : 642
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 399
  • Số lượt xem : 2.280
  • Đọc trên điện thoại :
Cây thuốc ở nước ta rất phong phú và đa dạng. Việc sử dụng nguồn tài nguyên quý giá đó để phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người đã có một quá trình lịch sử hàng nghìn năm. Công tác phát triển dược liệu từ hàng chục năm nay ũng đã thu được những kết quả tốt đẹp và có nhiều chuyển biến đáng kể.
Từ trước đến nay, nhiều tài liệu đã giới thiệu cây thuốc Việt Nam dưới nhiều hình thức phong phú và sinh động. Lần này, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Chương trình tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc 64C, nay là KY-02, chúng tôi biên soạn bộ sách "Tài nguyên cây thuốc Việt Nam" nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, khai thác, phổ biến, sử dụng, phát triển và trao đổi quốc tế về dược liệu. Đây là một tài liệu lớn, có tính chất quốc gia, nang sắc thái tài nguyên, phản ánh trung thực và chuẩn xác cá kết quả của một công tác có tính đồng bộ và toàn diện. Những cây thuốc được nêu trong tài liệu này là những đối tượng đã lược nghiên cứu sâu về các một danh pháp, phân loại thực vật, phân bố sinh thái, trồng trọt, hóa học chế biến, dược lý công dụng bao gồm những cây thuốc đã được khai thác, sử dụng từ lâu(cây trong nước và cây nhập trồng) và những cây thuốc dùng theo tinh nghiệm dân gian. Mỗi cây thuốc đều kèm theo tranh vẽ của cây và những cây dễ nhầm lẫn. Nhiều cây đã được những cơ suy tế nghiên cứu, chứng minh trên thực nghiệm và ứng dụng chữa ệnh có kết quả tốt.