Giáo trình thực vật học

Tác giả : Nguyễn Bá
  • Lượt đọc : 325
  • Kích thước : 7.93 MB
  • Số trang : 279
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 96
  • Số lượt xem : 1.378
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình được chia làm 4 phần:
Phần Một. Tế bào thực vật Phần Ihai. Sự đa dạng của thực vật
Phần Ba. Sự phát triển và cấu tạo của thực vật Hạt kín
Phần Bốn. Thực vật và môi trường.
Mỗi phần kèm theo lý thuyết có các bài hướng dẫn thực hành.
Về kiến thức "Giải phẫu thực vật", giáo trình đề cập đến những khái niệm chính về tế bào học thực vật, mô học và giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng. Về kiến thức "Hình thái học". giáo trình chủ yếu giới thiệu các khái niệm về hình thái dùng cho phân loại thực vật.
Về kiến thức "Phân loại học thực vật", giáo trình giới thiệu tóm tắt các nhóm phân loại. kẻ cả một số nhóm không thuộc giới thực vật như Vi khuẩn lam, Nấm và Tảo. Giáo trinh chủ yếu tập trung vào nhóm thực vật Hạt kín là nhóm có nhiều ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn hơn cả và dựa vào hệ thống Cronquist. Tuy thế, do tính chất của một giáo trình đại cương cho nên chúng tôi cũng chỉ giới thiệu được một số họ đặc trưng.
Về "Thực hành", với tối đa nội dung, mẫu vật thí nghiệm, dĩ nhiên là không thể thực hiện được hết. Nhưng dây là những dẫn liệu để lựa chọn cho thực tiễn các trường, các địa phương nhằm giúp sinh viên hiểu những khái niệm chính của các phần lý thuyết.