Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 369 tháng 3 năm 2008

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 352
  • Kích thước : 5.51 MB
  • Số trang : 36
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 44
  • Số lượt xem : 1.308
  • Đọc trên điện thoại :
số 369 phát hành tháng 03 năm 2008.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách