Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Tác giả : Hoàng Trọng
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 21.21 MB
  • Số trang : 534
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 371
  • Số lượt xem : 2.359
  • Đọc trên điện thoại :
Thống kê là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn. Thống kê đã trở thành một môn học cơ bản hay cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo, Trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội, đã có môn xác suất thống kê và lý thuyết thống kê. Với định hướng cải tiến chương trình và nội dung gắn liền với thực tiễn, nhiều trường đại học đã bắt đầu giảng dạy môn lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và có thực hành trên máy vi tính. Một vài trường đã chuyển sang môn học Thống kê ứng dụng.
Trong bối cảnh đào tạo đại học đang cần, và có những chuyển biến mạnh mẽ về công tác đào tạo, trong đó thời gian lên lớp được giới hạn và sinh viên được khuyến khích tự tham khảo tài liệu và tự học. Điều này đòi hỏi cần có những tài liệu được biên soạn kỹ lưỡng và chi tiết để sinh viên có thể tự nghiên cứu.
Bên cạnh đó, trong xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước thay đổi, việc giảng dạy và học tập thống kê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn thống kê ứng dụng, vừa phù hợp với sinh viên Việt Nam, vừa nhất quán với các môn học thống kê ứng dụng chuẩn mực trên thế giới là rất cần thiết.
Ngoài ra, việc đi sâu vào các môn về phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích dữ liệu của sinh viên các chuyên ngành khối kinh tế - xã hội, và việc nghiên cứu và tự học của những người đang làm công tác thực tế đang đòi hỏi một quyển sách tham khảo về thống kê ứng dụng được trình bày chặt chẽ và chi tiết.
Hơn nữa, còn nhiều sinh viên coi việc học môn thống kê nói chung và thống kê ứng dụng nói riêng là một việc khó khăn hay gánh nặng. Việc giảng dạy và học tập môn thống kê hiện nay ít đạt hiệu quả hay còn hơi hợt xét theo ý nghĩa của việc học thống kê có đem lại niềm vui và sự hiểu biết, có là cơ sở tốt cho người học tiếp cận các môn học khác về sau, cũng như vận dụng hiệu quả trong công việc sau này của người học hay không. Điều này do khá nhiều nguyên nhân. Ở góc độ người biên soạn sách, chúng tôi nghĩ một phần là do tài liệu đáp ứng tốt nhu cầu của người đọc vẫn còn thiếu.