Giáo Trình Quản Trị Hậu Cần Logistics Management

Tác giả : Lê Công Hoa
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 58.24 MB
  • Số trang : 563
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 230
  • Số lượt xem : 1.512
  • Đọc trên điện thoại :
Xuất phát từ vai trò thực tế của hậu cần kinh doanh và yêu cầu nhanh chóng tiếp cận với kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, nhất là kiến thức về quản trị dịch vụ hậu cần cho sản xuất kinh doanh của nhà quản trị doanh nghiệp, chúng tôi đã kịp thời biên soạn và giới thiệu giáo trình này tới bạn đọc.
Nội dung của giáo trình biên soạn lần này bao gồm 12 chương:
- Chương 1: Giới thiệu về quản trị hậu cần
- Chương 2: Sản phẩm hậu cần
- Chương 3: Dịch vụ khách hàng hậu cần
- Chương 4: Hệ thống thông tin hậu cần
- Chương 5: Những vấn đề cơ bản về vận tải
- Chương 6: Quyết định vận tải
- Chương 7: Quyết định trị dự trữ
- Chương 8: Quyết định mua và cung ứng
- Chương 9: Tổ chức hậu cần
- Chương 10: Kiểm soát hậu cần
- Chương 11: Hậu cần quốc tế
- Chương 12: Quản trị chuỗi cung ứng