Giáo Trình Nguyên Lý Bảo Hiểm

Tác giả : Phan Thị Cúc
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 20.94 MB
  • Số trang : 310
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 128
  • Số lượt xem : 1.448
  • Đọc trên điện thoại :
Nguyên lý bảo hiểm là môn học chuyên ngành của sinh viên hệ đại học chuyên ngành Tài chính Ngân - hàng, Kế toán – Kiểm toán. Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên bậc đại học PGS.TS. Phan Thị Cúc trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Công Nghiệp - TP.HCM chủ biên với sự tham gia biên soạn của NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên, giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.
Trong cuốn giáo trình này, các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Nguyên lý bảo hiểm dùng cho bậc đào tạo Đại học của chuyên ngành Tài chính Ngân Hàng; Kế toán – Kiểm - toán. Nội dung của giáo trình đã cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 của nước ta và các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. Ngoài ra nội dung của giáo trình đã cập nhật một số nguyên tắc quốc tế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong hội nhập kinh tế quốc tế theo những cam kết của Chính phủ ta với tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Các tác giả cũng đã tham khảo các giáo trình của các trường Đại học khác thuộc khối ngành kinh tế trong và ngoài nước.