Thực hành dịch tễ học

Tác giả : Dương Đình Thiện
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 39.20 MB
  • Số trang : 267
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 645
  • Đọc trên điện thoại :
Để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên các cấp học của Trường Đại học Y Hà Nội, chúng tôi biên soạn cuốn "Thực hành Dịch tễ học" nhằm minh họa cho phần lý thuyết về phương pháp Dịch tễ học hiện đại và nâng cao khả năng thực hành thực tế của anh chị em. Nó cũng có thể giúp ích ít nhiều cho cán bộ làm công tác dịch tễ và các cán bộ nghiên cứu y học về phương pháp học chuẩn mực.
Cuốn sách chắc chắn còn chứa đựng những thiếu sót nhất định. Các tác giả chân thành cảm ơn và tiếp thu những chỉ giáo của đồng nghiệp xa gần.

Hà nội, ngày 2 tháng 1 năm 1995
Thay mặt Tập thể tác giả
DƯƠNG ĐÌNH THIỆN