tiếng Đức dành cho người Việt

Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
  • Lượt đọc : 4.593
  • Kích thước : 12.78 MB
  • Số trang : 400
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 3.634
  • Số lượt xem : 14.543
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Tiếng Đức Dành Cho Người Việt được biên soạn nhắm đến đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Thông qua 10 bài học căn bản, sách trình bày những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời đây cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức. Chủ đích của sách là dạy các kỹ năng giao tiếp quan trọng trong tiếng Đức ở cấp cơ bản. Sách gồm 10 chương, cấu trúc của mỗi chương gồm các phần sau đây:

Phần chú thích văn hoá : trình bày khái quát về sinh hoạt ở tại nước Đức trên chủ điểm của chương. Phần hội thoại: một bài hội thoại bằng tiếng Đức và có phần dịch tiếng việt đi kèm.

Phần giao tiếp: Các bài thực hành giao tiếp nhằm giúp người đọc vận dụng kiến thức từ bài hội thoại vào thực tế

Phần ngữ pháp: Giải thích những vấn đề cơ bản về ngữ pháp tiếng Đức

Phần bài tập: Áp dụng bài học vào các tình huống thực tế, giải đáp bài tập nằm ở cuối sách. Phần luyện nói: Gồm một sẻ bài thực hành giúp bạn luyện nói tiếng Đức

Phần ôn tập: dưới dạng các câu hỏi, giải đáp nằm cuối sách

Phần từ vựng: tóm lược các từ vựng mới đã được giới thiệu trong bài