Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục Lớp 1 Tập 1

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Ngọc Đại
  • Lượt đọc : 1.249
  • Kích thước : 13.99 MB
  • Số trang : 71
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 323
  • Số lượt xem : 5.257
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1 tập 1“ nằm trong bộ sách Công nghệ giáo dục dành cho các em học sinh lớp 1 gồm 3 tập: Tập 1,tập 2 và tập 3. Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào tạo khuyến khích các tỉnh dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng Tiếng Việt, đồng thời là điều kiện để học sinh có vốn Tiếng Việt học lớp 2, năm học 2014 -2015 sẽ có gần 400.000 học sinh lớp 1 ở 42 tỉnh thành theo học chương trình Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục.

Thuộc bộ sách